Day 21

POINTING

 • DALHIN ANG MANOK SA SABUNGAN (KUNG DOON IPAHINGA ITO BAGO MAG – 6:00 NG UMAGA)
 • ISAKAY SA MAAYOS NA SASAKYAN. INGATAN NA HINDI MAKALANGHAP NG USOK SA BIYAHE.
 • PUMILI NG ISANG KOCKHOUSE O LUGAR PAHINGAHAN NA HINDI MAINIT AT MAGULO ANG KAPALIGIRAN
 • LATAGAN NG SARIWANG DAHON NG SAGING ANG SAHID AT HUWAG BASAIN ANG SAHIG O LUPA.

WALANG AIRCON

 • Carboloading – pakainin ng ibinabad na cracked corn 7:00am ng umaga na may kaunting halo ng Winning Line Pellets. Pakainin ito ng 7:00 ng umaga 20 to 25 grams kung ang schedule ng laban ay 4:00 ng hapon pataas.Bawasan ang dami ng pagkain kung mas maaga ang laban.
 • Tubig – apat (4) na dips sa umaga at apat (4) din sa tanghali; at tatlong (3) dips four(4) hours before the fight.
 • Palakarin at padumihin ang manok ng 12:00 ng tanghali.
 • Gayahin ang temperatura (70° to 80° F) ng cockhouse sa farm o lugar handaan. Maglagay ng sariwang dahon ng saging sa bubong ng cockhouse sa sabungan kung mainit.

 

MAY AIRCON

 • Carboloading – pakainin ng ibinabad na cracked corn 7:00am ng umaga na may kaunting halo ng Winning Line Pellets. Pakainin ito ng 7:00 ng umaga 20 to 25 grams kung ang schedule ng laban ay 4:00 ng hapon pataas.Bawasan ang dami ng pagkain kung mas maaga ang laban.
 • Tubig – apat (4) na dips sa umaga at apat (4) din sa tanghali; at tatlong (3) dips four(4) hours before the fight.
 • Palakarin at padumihin ang manok ng 12:00 ng tanghali.
 • Maintain room temperature from 70° to 75°F using the fan and thermostat controls of the airconditioner. Humidity must range from 55% to 60%. Itong humidity level ay naabot kung kung mai-maintain ang temperature. Gumamit ng maayos na Hygrometer.