inahin

1. PAGPILI NG MGA BREEDING MATERIALS

•PUMILI NG MGA TESTED AND PROVEN BLOODLINES NA MAY MAGANDANG WINNING RECORD.

PHYSICAL FACTORS IN PROPER SELECTION

•MATANGKAD, PUNO AT BALANSE ANG KATAWAN.

•BRIGHT, LARGE AND PROMINENT EYES.

•TAPOS NA SA LUGON AT KUMPLETO ANG BALAHIBO.

•MALUSOG AT MASIGLA.

 

2. PAGHAHANDA NG BREEDING PENS

•SIGURADUHING MALINIS AT MAAYOS ANG PALIGID.

•GUMAMIT NG DISINFECTANT O INSECTICIDES SA PAGLILINIS.