MITE-FREE

GAMEFOWL SHAMPOO & FEATHER CONDITIONER-for shiny strong & healthy feather conditioner

MITEFREE® is an improved treatment shampoo and feather conditioner  for the control and prevention of external parasites (red mites, lice, fleas, ticks, etc.) of gamefowls and birds without damaging the natural coating of the feather, thus leaving it smooth, shiny, strong and healthy.

PARAAN NG PAGPAPAKAIN

  • Gumamit ng malinis na tubig upang basain ang manok na paliliguan.
  • Ihalo ang 1 sachet (10ml) ng MITE-FREE SHAMPOO sa 2 galon ng tubig, Ilubog dito ang mga manok habang kinukuskos ang mga balahibo.
  • Paliguan ang manok ng SAGUPAAN MITE-FREE SHAMPOO 20 araw at 4 na araw bago ang laban.